Аксубай

Аксубай районы

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Рәсми

Министр визиты

Ђлеге атнада районда ТР Премьер-министры урынбасары, Тр авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов эш визиты белђн булып китте. Министрлар район инвесторы Рђис Сљлђйманов белђн эшне Яћа Ибрай ќиреннђн башладылар. Министрны район башлыгы Камил Гилманов, УСХиП начальнигы Хђлил Хђлимов, район агрофирмалары ќитђкчелђре џђм фермерлар каршылады. Бергђлђшеп алар фермер Ильяс Сљлђймановныћ...

Ђлеге атнада районда ТР Премьер-министры урынбасары, Тр авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов эш визиты белђн булып китте.

Министрлар район инвесторы Рђис Сљлђйманов белђн эшне Яћа Ибрай ќиреннђн башладылар. Министрны район башлыгы Камил Гилманов, УСХиП начальнигы Хђлил Хђлимов, район агрофирмалары ќитђкчелђре џђм фермерлар каршылады. Бергђлђшеп алар фермер Ильяс Сљлђймановныћ тљзелеш эшлђре тђмамланган сыерлар фермасы бинасын карадылар. Тљзелеш «Татарстанныћ гаилђ фермалары» программасы буенча алып барылды. Ферма терлеклђрне европа технологиялђре белђн асрауга исђплђнгђн. Монда кул хезмђте булмаячак. Бина ќылыткыч материал кулланып тышланган, идђннђр евростандарт буенча ќђелгђн, тирес чыгару ќайланмасы урнаштырылган, су кертелгђн.

Министр њз тарафыннан минефермага керњ-чыгу юллары салу џђм нђселле терлеклђр сатып алуда ярдђм итђргђ вђгъдђ бирде.

Ул шулай ук районда «ТР ныћ гаилђ фермалары» программасыныћ тулаем гамђлгђ ашу барышы белђн кызыксынды, районда программаны тулаем гамђлгђ ашыру барышына югары бђя бирде.

Бу кљнне ул «Аксу Агро» ООО мегафермасында да булды. Монда «Агроинвест» ЯАЌ нећ директорлар советы рђисе Рђис Сљлђйманов «Аксу-Агро» ООО генераль директоры Вђлиќан Ќђлалетдинов белђн бозаулар џђм сыерлар асрау корпусларын књрсђттелђр. Минифермалардан аермалы буларак, монда 200 дђн артык кеше эшли. Мљгезле эре терлеклђрне асрау системасы бер типтагы тукландыру белђн тулысынча автоматлаштырылган. Марат Ђхмђтов азыклар сыйфаты, бозаулар авыруларын профилактикалау џђм дђвалау алымнары белђн кызыксынды.

Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министрыныћ безнећ районга визиты «ВАМИН-Аксу» агрофирмасы басуында тђмамланды. Монда аћа кукурузны ќыеп алу џђм аны силоска салу барышын књрсђттелђр.

Министр џђм район башлыгы килгђндђ кырда 30 берђмлектђн артык техника эшли иде. Министр хђзерлђнгђн азык сыйфатына шђхсђн бђя биреп силос салу технологиясеннђн канђгать калды.

Район башлыгы Камил Гилманов район азыклар белђн ике елга ќитђрлек тђэмин ителгђн, сыерлар бозаулау белђн якын арада сљт ќитештерњ артачак дип белдерде.

Министр авыл хуќалыгы производствосын арттырган љчен аксубайлыларга рђхмђт ђйтеп, аларга килђчђктђ дђ ућышлар телђде.

Автор фотосы.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев